کنایه تند و جنجالی رشیدپور به وزیر امور خارجه

انتخاب شعر اشتباه از سوی وزیر امور خارجه برای عکس قرآن به دست گرفتن رئیسی با واکنش‌های زیادی روبه رو شده است. توئیت رضا رشیدپور در این خصوص را ببینید: 

 

متلک سنگین رضا رشیدپور به وزیر امور خارجه