حراج پیراهن امضاشده رونالدو؛ قیمت: ۵۲ میلیارد تومان! +عکس

حراج پیراهن امضاشده رونالدو؛ قیمت: ۵۲ میلیارد تومان! +عکس