آقای قالیباف پشت پرده ماجرای شاسی بلند‌ها کیست؟ +ویدئو

محمد مهدی فروردین نماینده فیروزآباد، فراشبند و قیروکارزین استان فارس در تذکری درباره عدم شفافیت پیرامون پرونده خودروهای شاسی بلند گفت: علت مماشات هیئت رئیسه با این موضوع چیست؟ پای چه شخص شاخصی در میان است که نمی خواهید اسامی را اعلام کنید.؟ چرا در حق نمایندگانی که خودرو نگرفته اند ظلم می شود و با آبروی آن ها بازی می شود. آقای قالیباف و نواب رئیس و اعضای هیئت رئیسه هر چه سریعتر اسامی دریافت کنندگان خودروهای شاسی بلند را اعلام کنند. 

{$sepehr_media_71824_400_300}