پنجشنبه ۱۴ تير ۱۴۰۳ - ۰۶:۴۹

دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴ را ببینید! +تصاویر

فرانسه برای اولین بار به عکاسان اجازه داد از دهکده المپیک آماده شده برای بازی‌های تابستانی بازدید کنند.

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

بازدید از دهکده بازی‌های المپیک تابستانی ۲۰۲۴

 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب