جمعه ۱۵ تير ۱۴۰۳ - ۰۸:۱۱

تصاویر اختصاصی خبرگزاری کره از پزشکیان و انتخابات ایران!

خبرگزاری کره جنوبی از پزشکیان و انتخابات مرحله اول ریاست جمهوری در ایران تصاویر زیر را ثبت و منتشر نمود.

 

 

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

تصاویر | پزشکیان و انتخابات ایران از نگاه خبرگزاری کره

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب