چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ - ۱۱:۲۳

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

مراسم یادبود والده سید وحید حقانیان ظهر روز سه شنبه ۲۹ خردادماه در مسجد نور تهران برگزار شد.

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

تصاویر مراسم یادبود والده وحید حقانیان را ببینید

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب