سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۰۴:۵۶

مردم با این شرط پای صندوق‌ رای می‌آیند

اگر می‌خواهیم انتخاب رأی دهندگان در انتخابات و در پای صندوق رأی آگاهانه و مسئولیت‌پذیر باشد، اولین و مهمترین شرط آن آگاه‌سازی رأی دهندگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است.

مردم با این شرط پای صندوق‌ رای می‌آیند

ابوالقاسم قاسم زاده: در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم که رأی مردم در آن اصل و تعیین کننده است. نگاهی به متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعریف و جایگاه رئیس جمهوری اسلامی ایران را نشان می‌دهد.

در «اصل ششم» قانون اساسی آمده است: «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضاء شوراها و نظائر این‌ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد.»

در شرح اصول و وظایف قوه مجریه، درباره جایگاه و تعریف ریاست جمهوری و وزراء (دولت) آمده است:
در مبحث اول ـ ریاست جمهوری اصل یکصدو سیزدهم آمده است:«پس از مقام رهبری رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرایی قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود برعهده دارد.»

در اصل یکصد و پانزدهم آمده است «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، و مدیر و مدبّر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مؤمن  معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»

مجموعه شرح وظایف قانونی، همچنین تعریف قانونی جایگاه رئیس جمهوری در قانون اساسی نوشته و مدوّن شده است. اولین نیاز مبرّم برای رأی دهندگان (مردم) در هر انتخابات و انتخاب رئیس جمهور، آگاه‌سازی مردم از شرح وظایف قانونی هر رئیس جمهوری در انتخابات جدید ریاست جمهوری است.

این نیاز و انجام وظیفه‌ای است که باید از سوی رسانه‌های عمومی اعم از مطبوعات و به ویژه صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد. اگر می‌خواهیم انتخاب رأی دهندگان در انتخابات و در پای صندوق رأی آگاهانه و مسئولیت‌پذیر باشد، اولین و مهمترین شرط آن آگاه‌سازی رأی دهندگان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری است.

اطلاع و آگاه‌سازی عموم مردم از مجموعه شرایط کشور و تشخیص نیازها و کمبودها در ساحت زندگی عمومی مردم به دور از جهت‌گیری‌های سیاست‌زده آن هم برای کسب رأی انتخاباتی مردم است. وقتی در هر کشوری مرحله انتخابات و نیاز به کسب آراء، نامزدهای انتخاباتی با گرایش‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... کلید می‌خورد، مردم یا همان رأی دهندگان نیاز فوری به اطلاعات (داده‌ها) علاوه بر شناخت از تجربه‌های فردی و اجتماعی هر یک از نامزدهای انتخاباتی پیدا می‌کنند. همچنین نقد شرایط و مهمتر از آن ترسیم آینده آن هم با  حل و فصل مشکلات، نیازها و کمبودها در بخش‌های گوناگون‌اند.

در شرایط و فضای انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. 

اکنون همگی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری اصلی‌ترین گفته‌هایشان، تصحیح شرایط موجود و رفع کاستی‌ها در جامعه و کشور است. سخنان نامزدهای رسمی هم نقد شرایط و هم مسیر تصحیح روش‌های اجرایی گذشته را دارند.

با این همه هنوز آنگونه که باید اعتماد عمومی اغلب رأی دهندگان به نامزدهای انتخاباتی ریاست جمهوری  و تشکیل دولت جدید به دست نیامده است. به ویژه شبکه‌های رسانه‌ای گوناگون در خارج کشور هجوم وسیع و گسترده‌ای را با محوریت تثبیت یأس عمومی در جامعه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری جدید را در دستور کار قرار داده‌اند.

نویسنده :
ابوالقاسم قاسم زاده
گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب