دوشنبه ۰۷ خرداد ۱۴۰۳ - ۲۳:۳۱

اولین عکس‌های مطبوعاتی از طوفان تهران ۹۰ سال پیش!

برای اولین بار روزنامه اطلاعات ۴ گراور از خرابی‌های طوفان تهران در خرداد ۱۳۱۳ منتشر کرد.

به گزارش اطلاعات آنلاین، پنجشنبه سوم خرداد ۱۳۱۳ تهران با یک طوفان شدید تا آستانه ویرانی کامل پیش رفت. روزنامه اطلاعات ۴ خرداد گزارش‌هایی این رویداد منتشر کرد و ۵ خرداد در یک اقدام فنی و در زمان خود قابل توجه، روزنامه با چهار تصویر از خرابی‌های طوفان تهران در صفحه اول روانه چاپخانه شد. گزارش طوفان تهران در ۹۰ سال پیش را بخوانید و تصاویر تاریخی گراور‌ها به همراه شرح دقیق آن‌ها را از دست ندهید.

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

اولین عکس‌های حوادثی تاریخ مطبوعات ایران: طوفان تهران ۹۰ سال پیش

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب