چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۲ - ۱۱:۲۶
۲

این اتفاق تلخ خاک کردستان را از بین می‌برد

استان کردستان، با معضل و بحران فرسایش و آلودگی خاک مواجه و میزان فرسایش در آن حدود 5 برابر میانگین کشوری است به نحوی که سالانە معادل ٥ تا ۲۰تن فرسایش خاک در این استان شکل می‌گیرد.

اطلاعات نوشت:  بحران فرسایش و آلودگی خاک در کردستان سبب شدە است بسیاری از عرصه‌های خاکی استان ظرفیت‌های بیولوژیکی و طبیعی و قدرت باروری خود را از دست بدهند. یکی از عوامل آلودگی خاک‌ در کردستان مربوط بە واژگونی تانکرهای حامل مواد نفتی است کە بە گفتە مدیرکل محیط زیست استان بیشترین میزان آمار واژگونی تانکرهای نفتی  در کشور مربوط بە همین خطه از کشورمان است.

اقبال حمیدی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت: کردستان بالاترین آمار در بحث واژگونی تانکرهای نفتی را در کشور دارد و از سال ۱۳٨۷تاکنون بالغ بر ۲۹۱واژگونی تانکر حامل مواد نفتی در استان رخ دادە است. تبعات منفی واژگونی تانکرها بر فرسایش و آلودگی خاک و آب‌های سطحی و زیرزمینی و باغات و زمین‌های کشاورزی بسیار است و بە سادگی پاکسازی و جبران نخواهد شد.

مدیرکل محیط‌ زیست استان کردستان با بیان این که خاک یکی از 4 عنصر اصلی است و ۹٥ درصد از منابع غذایی ما از خاک تولید می‌شود، تاکید کرد: هرگونە آلودگی و تخریب منابع خاکی رابطە مستقیمی با امنیت و سلامت منابع غذایی بشر دارد، لذا خاک نماد باروری و سرچشمە زندگی و حفاظت از آن نیازمند یک عزم ملی است.

وی افزود: عدم زیرساخت مناسب، غیر استاندارد بودن جاده‌های استان و عدم کنترل و آگاهی راننده‌ها بر جاده‌ها موجب شده که بە طور هفتگی و ماهیانە شاهد حوادث واژگونی تانکرها   باشیم کە این موضوع یکی از بلایای کشاورزی استان است.

نبود تصفیەخانه فاضلاب

حمیدی در ادامه فاضلاب را یکی دیگر از عوامل آلودگی خاک دانست و تاکید کرد: متاسفانە از ۳۲شهر استان کردستان فقط ٨ شهر دارای سیستم تصفیە فاضلاب و فقط ۲درصد از 1700 روستای استان مجهز بە سیستم تصفیە فاضلاب هستند که این مساله زنگ خطری برای آلودگی آب، خاک و منابع طبیعی استان است،لذا مدیریت فاضلاب انسانی چە در شهرها و روستاها باید در دستورکار آبفای استان و شرکت آب منطقەای قرار گیرد.

وی همچنین حوزە پسماند را یکی دیگر از مباحث موثر در آلودگی خاک دانست و گفت: متاسفانە در استان کردستان عمل دفن پسماند شهری و روستایی کاملا بە ور سنتی در حال انجام و در حد تخلیە و انباشت است. سالانە بیش از ٥۰۰هزار تن پسماند عادی، ٦٨ هزار تن پسماند روستایی و 1800 تن پسماند عفونی بە جایگاەهای دفن منتقل می‌شود کە متاسفانە جایگاە دفن آن‌ها بهداشتی نیستند و کاملا بە طور سنتی تخلیە و تلنبار می‌شوند.

حمیدی اظهار داشت: براساس پیگیری‌های به عمل آمده و قوانین پسماند بحث تفکیک پسماند از مبدا و تولید زبالە بە عنوان کود و انرژی در دستورکار وزارت کشور قرار گرفتە است.

مدیرکل محیط‌ زیست استان کردستان با یادآوری این که سالانە ٥ تا ۲۰تن در هکتار بحث آلودگی خاک را داریم کە منجر بە فرسایش خاک می شود، ادامه داد: فرسایش خاک در استان حدود 5 برابر استاندار جهانی است، در حالی کە میانگین فرسایش خاک در کشور ۲تا ۳تن و این میزان در استان کردستان ٥ تا ۲۰تن رسیدە است.

همچنین پیمان اسکندری رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان گفت: تغییر کاربری اراضی و ساخت خانە باغ‌ها بلا و آفتی است کە بە جان کشاورزی استان کردستان افتادە است و این مهم در استان‌های دیگر به اندازه استان کردستان شایع نیست.

گزارش خطا
نظرات
ناشناس
سایپاخودروبیکیفیتهست
ناشناس
هیچوقت تانکر سوختی واژگون نشه
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب