دوشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۲ - ۱۵:۲۵

تصاویری از تلاش برای زندگی در غزه را ببینید

نیرو‌های امدادی برای بیرون آوردن افراد زیر آوار در خانه‌های ویران شده با بمب‌های اسرائیل تلاش می‌کنند. تصاویری از این تلاش سترگ را ببینید.

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

 

تصاویری از تلاش بی‌وقفه نیرو‌های امدادی در غزه را ببینید

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب