شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۱

خالص سازان پروژه حذف قالیباف را هم کلید زدند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: جریانی وجود دارد که از اساس هیچ‌کدام از جریان‌های حاضر در کشور اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را قبول ندارد، اما خالص‌سازی را دنبال می‌کند.

خالص سازان پروژه حذف قالیباف را هم کلید زدند

خبرآنلاین نوشت: «جریانی که به دنبال خالص‌سازی است تفکر قالیباف را هم قبول ندارد.» این اظهارات نماینده مستقل مجلس شورای اسلامی است که بر این باور است پیروان خالص‌سازی که همان اعضای جبهه پایداری هستند

شهریار حیدری، عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره شدت گرفتن روند خالص سازی از سوی تندروها، به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: واقعیت امر این است که مردم پایه نظام جمهوری اسلامی هستند. اوایل انقلاب برخی عناوینی را برای انقلاب انتخاب کردند که در واکنش به آنها امام خمینی (ره) فرمایش کردند که جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد، یعنی اول جمهور و بعد جمهوری اسلامی، در هر صورت پایه و اساس این نظام مردم بوده و هستند و همه انقلاب و نظام در ابتدا مدیون مردم هستند چرا که این مردم شهید دادند، انقلاب کردند و آن را حفظ کردند. بارها رهبر انقلاب نیز بر این نکته تاکید داشتند نظام جمهوری اسلامی نظامی است که بر پایه‌های مردم بنا شده است. در این میان به نظر می‌رسد عده‌ای واقعاً درک مناسبی از نظام و انقلاب ندارند و یا دنبال خدشه وارد کردن به نظام از طریق اسلامیت و جمهوریت هستند که این اقدام مغایر دیدگاه‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری است.

آسیب خالص سازها به نظام بیش از آسیب دشمنان خارجی

وی افزود: در هر صورت مجلس و دولت باید ترکیبی از تضارب آراء باشند، اختلاف دیدگاه‌ها به معنای تنش در فضای جامعه نیست بلکه به معنای هدایت درست جامعه از انحرافات و نوسانات است. لذا تضارب آراء برای نظام مفید و موثر است اما کسانی که پیرو خالص‌سازی هستند، جریانی هستند که آسیب آن برای نظام به مراتب بیشتر از دشمن است. مواضع دشمن برابر جمهوری اسلامی مشخص است کما اینکه تهدید و تحریم می‌کند اما اینکه جریانی از داخل بخواهد مانند یک مخالف و مغرض در قالب نیروی انقلابی عمل کند، خطرش به مراتب زیاد است.

دیدگاه تندروها در تضاد با دیدگاه جمهوریت و اسلامیت نظام است


حیدری با اشاره به هشدارها به گروه‎ های تندرو در مقاطع زمانی مختلف، تصریح کرد: البته امام خمینی (ره) اوایل انقلاب به جریان‌های تندرو تذکر داد، رهبر انقلاب بارها به این جریان‌ها تذکر دادند و گفتند که از مسیر مردم، انقلاب و نظام خارج نشوند. در مجموع دیدگاه جریان‌های تندرو با دیدگاه نظام و هم جمهوریت و اسلامیت تعارض دارد، در هر صورت بنده معتقد هستم که همین مجلس باید ترکیبی از احزاب، گروه‌ها و سلیقه‌های مختلف باشد که بتوانند نقاط درست را تقویت و ضعف را برطرف کنند، این بهترین روش کار و تصمیم‌گیری در نهاد قانون‌گذاری و دولت است. نکته این است دولتی که به دنبال خالص‌سازی باشد مجبور است نیروهای توانمند، با انگیزه، با تجربه و با سابقه را کنار بگذارد و به دنبال خالص‌سازی باشد.

خالص سازی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نمی گنجد

این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار کرد: خالص‌سازی اگر به دنبال نخبه‌پروری و پرورش نخبگان باشد، اشکال ندارد چرا که از همه گروه‌ها در این حیطه حضور دارند اما چنانچه به دنبال این باشند که صرفاً در چارچوب جریان، یک حزب یا گروه فکر کنند، برای نظام و انقلاب خطرناک خواهد بود. بنده معتقد هستم که خالص‌سازی در چارچوب نظام جمهوری اسلامی نمی‌گنجد و آسیبی برای پایه‌های نظام که مردم هستند، تلقی می‌شود و از طرفی برای اسلامیت نظام که مشروعیت خود را از مردم دارد و مردم هم متقابلاً از اسلامیت دارند، آسیب محسوب می‌شود. در هر صورت نظر بنده این است که در قرن حاضر این دیدگاه‌ها جوابگو نیستند و ما باید برای مشارکت و حضور حداکثری تلاش کنیم.

تندروها با روش و تاکتیک جدید به دنبال احیاء خود هستند

حیدری با تاکید بر اینکه جریان مخالف انقلاب به دنبال این است که در قالب خالص‌سازی خود را احیا کند، ادامه داد: علاوه براین باید در راستای استمرار و استحکام نظام و انقلاب سعی و تلاش داشته باشیم کما اینکه بحث جاذبه و دافعه شهید مطهری در همین راستا مطرح شده و یا بحث امام خمینی (ره) که فرمودند ما باید معاند را به مخالف و مخالف را به موافق تبدیل کنیم، در همین راستا مطرح شده است. در یک دوره‌ای برخی در قالب شعارهای انقلابی خود را مطرح کردند اما در حقیقت مخالف انقلاب بودند و در مسیر ضدانقلاب حرکت کردند، اینها مجدداً می‌خواهند با روش و تاکتیک جدید خود را احیاء کنند و به نظام آسیب برسانند. لذا نظر بنده این است نظامی که مقام معظم رهبری در رأس آن قرار دارند، هوشمند عمل می‌کند و اجازه نخواهد داد مواردی نظیر خالص‌سازی در فضای سیاسی جامعه شکل بگیرد.

تندروهای امروزی همان تندروهای اوایل انقلاب نیستند

نماینده مردم قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی درباره حاکم شدن جریان تندروی حامی خالص‌سازی بر فضای سیاسی کشور، گفت: نکته قابل توجه در مورد تندروهای امروزی این است که اینها همان تندورهای اوایل انقلاب نیستند، بلکه گروه‌هایی هستند که بعداً در طول انقلاب شکل گرفتند و بعضاً هم جریان انحراف را پیش آوردند که رهبر انقلاب بارها به این جریان تذکر داد، لذا این جریان از اصول و انقلاب منحرف شدند لذا همان افراد امروز با تاکتیک جدید در قالب خالص‌سازی حضور پیدا کردند. خالص‌سازی یعنی چی؟ اگر بحث نخبه‌پروری است و اینکه نخبگان و با تجربه‌ترین افراد را برای ارتقای نظام حمهوری اسلامی به کار گیرند، خوب است اما نیت اینها از خاص‌سازی این نیست بلکه طرفداران خالص‌سازی به دنبال این هستند که هم‌فکر خود را با شیوه‌ها و تاکتیک‌های مختلف در قالب شعارهای انقلابی ارتقاء بدهند که این اقدامات با انقلاب و نظام همخوانی ندارد.

خالص‌سازی در قالب اصولگرایی مطرح شده اما با جریان اصول‌گرا همخوانی ندارد

حیدری در واکنش به تلاش های اخیر جریان خالص ساز برای حذف قالیباف از مجلس بعدی، گفت: تفکری مانند تفکر قالیباف کاملاً با شعارهای انقلابی و جمهوری اسلامی به نام جمهورین و اسلامیت تطبیق دارد و خود را در چارچوب نظام، انقلاب و مردم تعریف می‌کند، به این معنی که هم جانب مردم را دارد و هم از مسیر انقلاب خارج نمی‌شود اما جریانی است که همین تفکر را هم قبول ندارد و به دنبال رادیکال شدن جریان فکری هستند که در نتیجه آن جامعه را به انحراف بکشند، این جریان در هر جریانی اعم از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا آسیب‌زا است. جریان خالص‌سازی در قالب اصول‌گرایی مطرح شده اما با اصول‌گرایی همخوانی ندارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان یادآور شد: اصول‌گرایی تعریفی دارد که رهبر انقلاب دقیق اصول را تعریف کردند و اصلاح‌طلبی را هم تعریف کردند. در هر صورت این جریان‌ها لازم هستند و حضور آنها ضرورت دارد کما اینکه اگر جریان اصلاح‌طلب به دنبال اصلاح امور جامعه باشد و نقاط ضعف را برکنار کند، برای جامعه ضرورت دارد. اصول‌گرا هم به همین معنی است یعنی اصولی که پایه‌های نظام، انقلاب و کشور را حفظ می‌کند و به دنبال تقویت پایه‌های نظام، انقلاب و ارزش‌ها است در عین حال به دنبال ارتقای همه جانبه کشور است. اما اگر جریانی وجود دارد که از اساس هیچ‌کدام از این جریان‌ها و امور را قبول ندارد اما به دلیل اینکه نمی‌تواند به صراحت شمشیر بکشد در قالب یک رویکرد سیاسی، خالص سازی را دنبال می کند.

 

گزارش خطا
ارسال نظر
captcha
آخرین مطالب