این پیش‌بینی تلخ علی حاتمی به وقوع پیوست

این پیش‌بینی تلخ علی حاتمی به وقوع پیوست

سال ۱۳۷۰ بود که «علی حاتمی» روبروی «منوچهر نوذری» نشست و هشدار داد که «اگر ما تصویر خیلی صریح و روشنی از مردم ایران به مردم دنیا ارایه نکنیم، آن‌ها برای ما ارایه خواهند کرد».
۱

آخرین مطالب