صفحات پي دي اف روزنامه اطلاعات فردا، ساعت 11 هرشب آپلود ميشود
Ettelaat Twitter تويتر روزنامه اطلاعات  Ettelaat Facebook فيس بوك روزنامه اطلاعات  Ettelaat RSS آراس اس روزنامه اطلاعات  دريافت آخرين اخبار روزنامه اطلاعات از طريق ايميل

در همايش اقتصاد آب اعلام شد
منابع آب كشور متناسب با رشد جمعيت نيست
جمعيت كشور در سال 1404 به 105 ميليون نفر مي رسد و اگر وضع كنوني بحران آب تداوم يابد قادر به برون رفت از تنش آبي نخواهيم بود
( چهارشنبه 6 امرداد 1395) - كارشناسان اقتصادي و مسئولان اجرايي كشور ديروز در همايش اقتصاد آب گفتند: منابع آ  ادامه خبر


PDF صفحات روزنامه

1
Text Box (double-click to edit)
ettelaat newspaper روزنامه اطلاعات

آدرس: تهران. بلوار ميرداماد - خيابان نفت جنوبي

تلفن : 29999
22258022 : فاكس

Ettelaat Newspaper

Tehran Mirdamad Boulvard

Tel : 009821 29999

Fax : 009821 29999

email: ettelaat@ettelaat.com

چهار‌شنبه 2 اسفند 1391 ـ 9 ربيع‌الثاني 1434ـ 20 فوريه 2013ـ شماره 25534 چهارشنبه 6 امرداد 1395-22 شوال 1437ـ 27 جولاي 2016ـ شماره 26497
صفحات روزنامه را ورق بزنيد Latest Edition آخرين شماره

88 سال حضور مستمر در صحنه اطلاع رساني کشور

PDF صفحات نيازمنديها

PDF صفحات ضميمه