نخستین کنفرانس خبری رئیس جمهوری پس از پیروزی در انتخابات
روحانی: برای ساختن ایران پرآوازه باید از همه کمک بگیریم
سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۶