در دیدار آقای برهم صالح رئیس‌جمهوری عراق و هیأت همراه
رهبر معظم انقلاب: درکنار برادران عراقی خود خواهیم بود
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷