در دیدار نخست وزیر سوریه
رئیس جمهوری: ایران درکنار سوریه خواهد ماند
پنجشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۵