دکتر روحانی در مراسم افتتاح همزمان طرح‌های اقتصادی و زیربنایی استان قزوین:
باید از فضای به‌وجود آمده حداکثر استفاده را برای کشور ببریم
دوشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶